Historie MHD

1909

V roce 1909 začala ulicemi města poprvé jezdit tramvaj, která spojovala centrum s nádražím. Jelikož linka procházela Pražským předměstím, byla označena písmenem P. O rok později byl zahájen provoz tramvají na Lineckém předměstí. V roce 1909 začaly v Českých Budějovicích také jezdit trolejbusy, které byly provozovány do roku 1914.

1909

1936

Došlo k úpravám tramvajové sítě na Lineckém předměstí a na hlavním náměstí, což umožnilo efektivnější vedení linek a přímé spojení mezi Pražským a Lineckým předměstím.

1936

1948

Zahájení provozu již druhé generace trolejbusové dopravy. První trolejbusy vyjely na svou trať do čtyř Dvorů dne 28. října 1948. K dispozici byly tři vozy typu Vetra francouzské výroby.

1948

1950

Provoz městské hromadné dopravy byl v roce 1950 předán nově vzniklému Dopravnímu podniku. Ten samý rok byl s ohledem na nutnost vysokých investic ukončen provoz tramvají a cestující tak vozily městem pouze trolejbusy na čtyřech linkách.

1950

1951

Do Mladého, kam se nepodařilo postavit původně zamyšlenou trolejbusovou trať, byla zavedena první autobusová linka ve městě. V následujících letech pokračovalo zavádění dalších autobusových linek.

1951

1960

Páteří budějovické MHD byla trolejbusová doprava a v 60. letech zároveň docházelo k rozšiřování autobusového provozu. Do provozu začaly být nasazovány legendární autobusy Škoda 706 RTO.

1960

1971

Trolejbusy byly postupně nahrazeny autobusy a dne 24. 9. 1971 se s Českými Budějovicemi rozloučily slavnostní jízdou. Naftové autobusy tak zcela ovládly budějovickou městskou dopravu.

1971

1991

Po 20 letech se však trolejbusy vrátily (již potřetí) do ulic města a od 2. 5. 1991 mohli cestující využívat dvě trolejbusové linky – 14 a 17. V následujících letech byla obnovena většina původních tratí a postaveny nové. Základem vozového parku se staly trolejbusy Škoda 15Tr.

1991

1998

Do provozu byly zařazeny první moderní nízkopodlažní autobusy typu Karosa Renault CityBus.

1998

1999

Dopravní podnik změnil roku 1999 své logo a na Lannově třídě zřídil informační kancelář pro zlepšení služeb cestujícím. Pokračovala obnova vozového parku nízkopodlažními vozidly.

1999

2000

V roce 2000 byl zahájen provoz nového odbavovacího a informačního systému. Vozidla MHD byla vybavena novými palubními počítači a označovači jízdenek. V tom samém roce byl zprovozněn první kompletní vozidlový informační systém pro nevidomé občany v České republice.

2000

2006

Zásadní novinkou v řízení dopravy bylo zahájení provozu moderního centrálního dispečinku, který využívá moderní radiovou síť a sledování vozidel pomocí systému GPS.

2006

2007

Dopravní podnik opět modernizuje svůj vozový park a zároveň otevírá novou informační kancelář v dopravně-obchodním centru Mercury. Ve spolupráci s městem byla realizována stavba nové trolejbusové trati do Českého Vrbného.

2007

2009

Dopravní podnik oslavil v roce 2009 100 let MHD ve městě. Vrcholem oslav byl velkolepý Den otevřených dveří, který byl završen „spanilou jízdou“ historických vozidel. V tom samém roce spustil DP novou internetovou prezentaci a zahájil prodej jízdenek pomocí mobilních telefonů.

2009

2010

V rámci projektu „Informační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích“ bylo v roce 2010 vybudováno na zastávkách 70 elektronických označníků zastávek. Ty cestujícím kromě data a přesného času zobrazují především aktuální informace o časech příjezdů jednotlivých spojů.

2010

2011

Koncepční dopravní změna proběhla v podobě zavedení “Nového systému MHD” od 12. 6. 2011, kdy došlo k zásadní změně linkového vedení i jízdních řádů na základě generelu městské dopravy. Kvalitativní změnou bylo zvýšení přehlednosti systému, zavedení páteřních linek s krátkými a pravidelnými intervaly a lepší přizpůsobení nabídky služeb potřebám cestujících.

2011

2013

Do vozového parku byly zařazeny nové typy moderních nízkopodlažních trolejbusů – vozy Škoda 27Tr Solaris., které doplnilo 14 trolejbusů Škoda 25Tr dodaných v letech 2011 – 2012. Autobusová flotila byla v letech 2012 - 2013 modernizována díky 10 autobusům Iveco Citelis 12M. všechny nové vozy jsou od roku 2012 dodávány v jednotném červeném barevném provedení.

2013
Nahoru


Mediální partneři